Culture

GSSSB Departmental Exam Provisional Answer key 2023

GSSSB Departmental Exam Question Paper with Provisional Answer key 2023 | GSSSB વિભાગીય પરીક્ષા 2023 ના તમામ પ્રશ્નપત્ર અને તેની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી

GSSSB Departmental Exam Provisional Answer key 2023: GSSSB વિભાગીય પરીક્ષાના (તારીખ 03-07-2023 …

GSSSB Departmental Exam Question Paper with Provisional Answer key 2023 | GSSSB વિભાગીય પરીક્ષા 2023 ના તમામ પ્રશ્નપત્ર અને તેની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી Read More »

SPUVVN RECRUITMENTS 2023

SPUVVN RECRUITMENTS 2023:સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટિમાં વિવિધ પદો પર પરીક્ષા વગર સીધી ભરતી

SPUVVN RECRUITMENTS 2023: સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટિએ વિવિધ પદો પર પરીક્ષા વગર સીધી …

SPUVVN RECRUITMENTS 2023:સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટિમાં વિવિધ પદો પર પરીક્ષા વગર સીધી ભરતી Read More »

Ahmedabad District Panchayat Recruitment 2023

Ahmedabad District Panchayat Recruitment 2023 | અમદાવાદ જિલ્લા પંચાયત પરીક્ષા વગર સીધી ભરતી 2023

Ahmedabad District Panchayat Recruitment : અમદાવાદ જિલ્લા પંચાયત વિવિધ જગ્યાઓ પર પરીક્ષા …

Ahmedabad District Panchayat Recruitment 2023 | અમદાવાદ જિલ્લા પંચાયત પરીક્ષા વગર સીધી ભરતી 2023 Read More »

CBI BANK RECRUITMENT 2023

CBI BANK RECRUITMENT 2023 | સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયામાં બેંક મેનેજરની 2000થી વધારે જગ્યાઓ પર ભરતી, પગાર ₹ 55,000 સુધી

સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ બેંક મેનેજરની 2000થી વધારે ખાલી જગ્યાઓ માટે ભરતીની …

CBI BANK RECRUITMENT 2023 | સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયામાં બેંક મેનેજરની 2000થી વધારે જગ્યાઓ પર ભરતી, પગાર ₹ 55,000 સુધી Read More »

Scroll to Top