other recruitment

SSC Tentative Annual Calendar 2023-24

SSC Tentative Annual Calendar 2023-24 – (Revised) | એસએસસી પરીક્ષાઓનું ટેન્ટેટિવ વાર્ષિક કેલેન્ડર વર્ષ 2023-24 માટે– (સુધારેલ)

ઉમેદવાર મિત્રો, સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન(SSC) દ્વારા SSC Tentative Annual Calendar 2023-24 – …

SSC Tentative Annual Calendar 2023-24 – (Revised) | એસએસસી પરીક્ષાઓનું ટેન્ટેટિવ વાર્ષિક કેલેન્ડર વર્ષ 2023-24 માટે– (સુધારેલ) Read More »

GSSSB Departmental Exam Provisional Answer key 2023

GSSSB Departmental Exam Question Paper with Provisional Answer key 2023 | GSSSB વિભાગીય પરીક્ષા 2023 ના તમામ પ્રશ્નપત્ર અને તેની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી

GSSSB Departmental Exam Provisional Answer key 2023: GSSSB વિભાગીય પરીક્ષાના (તારીખ 03-07-2023 …

GSSSB Departmental Exam Question Paper with Provisional Answer key 2023 | GSSSB વિભાગીય પરીક્ષા 2023 ના તમામ પ્રશ્નપત્ર અને તેની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી Read More »

SPUVVN RECRUITMENTS 2023

SPUVVN RECRUITMENTS 2023:સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટિમાં વિવિધ પદો પર પરીક્ષા વગર સીધી ભરતી

SPUVVN RECRUITMENTS 2023: સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટિએ વિવિધ પદો પર પરીક્ષા વગર સીધી …

SPUVVN RECRUITMENTS 2023:સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટિમાં વિવિધ પદો પર પરીક્ષા વગર સીધી ભરતી Read More »

Ahmedabad District Panchayat Recruitment 2023

Ahmedabad District Panchayat Recruitment 2023 | અમદાવાદ જિલ્લા પંચાયત પરીક્ષા વગર સીધી ભરતી 2023

Ahmedabad District Panchayat Recruitment : અમદાવાદ જિલ્લા પંચાયત વિવિધ જગ્યાઓ પર પરીક્ષા …

Ahmedabad District Panchayat Recruitment 2023 | અમદાવાદ જિલ્લા પંચાયત પરીક્ષા વગર સીધી ભરતી 2023 Read More »

CBI BANK RECRUITMENT 2023

CBI BANK RECRUITMENT 2023 | સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયામાં બેંક મેનેજરની 2000થી વધારે જગ્યાઓ પર ભરતી, પગાર ₹ 55,000 સુધી

સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ બેંક મેનેજરની 2000થી વધારે ખાલી જગ્યાઓ માટે ભરતીની …

CBI BANK RECRUITMENT 2023 | સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયામાં બેંક મેનેજરની 2000થી વધારે જગ્યાઓ પર ભરતી, પગાર ₹ 55,000 સુધી Read More »

EMRS STAFF SELECTION RECRUITMENT 2023

EMRS STAFF SELECTION RECRUITMENT 2023 | એકલવ્ય મોડેલ રેસિડેન્શિયલ સ્કૂલ(EMRS) સ્ટાફ સિલેક્શન ભરતી 2023

એકલવ્ય મોડલ રેસિડેન્શિયલ સ્કૂલે EMRS STAFF SELECTION RECRUITMENT 2023ની વિવિધ જગ્યાઓ માટે તેની …

EMRS STAFF SELECTION RECRUITMENT 2023 | એકલવ્ય મોડેલ રેસિડેન્શિયલ સ્કૂલ(EMRS) સ્ટાફ સિલેક્શન ભરતી 2023 Read More »

Scroll to Top